Novinky na email

Ako ste spokojní so službami salónu? 

 

 

Všetky problémy v organizme vznikajú z nedostatočného obehu životnej energie.

V reťazci príčin a následkov bolestí je poškodenie chrbtice až na druhom mieste. Najskôr vzniknená porucha nervovej regulácie, porucha svalov a ich obalov, a následne dochádza ku poruche štruktúry medzistavcovej platničky alebo vytvoreniu „kostených výrastkov“ na stavcoch. Všetky informácie prichádzajúce z povrchu tela, kože, zo svalov a kĺbov sa spracovávajú v mozgu. Zároveň sa tu organizuje vôľová činnosť a mimovoľné príkazy vo forme pohybových vzorcov, ktoré ovládajú pohyby celého tela. V prípade funkčných porúch chrbtice prichádzajúce informácie do miechy sú už poškodené. Miecha je umiestnená v kanáli, ktorý vytvárajú oblúky jednotlivých stavcov chrbtice. Je to ako centrum pre jednoduché pohybové činnosti, preto do nej prichádzajú a potom z nej vychádzajú informácie, ktoré smerujú k jednotlivým svalom. 

Stavce sú spojené medzistavcovými platničkami. Medzistavcová platnička je zložená z rôsolovitého jadra a väzivových prstencov. Preťažovaním dochádza k poškodeniu väzivových prstencov na niektorom mieste, čo časom pôsobí presun rôsolovitého jadra platničky na miesto poškodenia prstenca. To sa volá prietrž medzistavcovej platničky – hernia. Môže navyše tlačiť na nerv, miechu alebo väzy.

Uvoľnenie krčnej chrbtice pomáha pri zlepšení látkovej výmeny, lepšie pracuje mozog, zlepšuje sa zrak, odstráni sa šumenie v ušiach, upraví sa tlak, činnosť srdca, uvoľní sa celá chrbtica, zlepší sa pohybový systém.

Spôsob marmovej terápie

V prvom rade uvoľním krčnú chrbticu, a malé šijové svaly. Práve tie malé šijové svaly sú enormne náchylné na zatuhnutie, pretože sú najviac vystavené nesprávnym držaním hlavy. Body, v ktorých sa svaly upínajú ku kostiam sú najnáchylnejšie k bolestivým a chronickým zatuhnutím. Sedavé zamestnanie vyžaduje denné cvičenie a masáž šije. Následne postupujem od kostrče hore až ku krčnej chrbtici. Táto technika sa vykonáva reflexne, tlakom na príslušné body, sval reaguje postupným uvoľňovaním a klient to pocíti napríklad ako príliv tepla. Snažím sa tlačením na body uvoľniť blok a odstrániť bolesť. Potom  rukami prechádzam po chrbtici a zisťujem akú energiu majú jednotlivé úseky od krčnej chrbtice až po kostrč, aby som vedela, ktoré miesta sú citlivé a akou technikou sa venovať jednotlivým partiám chrbtice.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright Salon IMPRESSION © 2009